6 oct. 2013

Quiz biologie sistemul nervos


1. Neuronii:
A.
prezintă centrozom
B.
au rol în nutriţia celulelor gliale
C.
sunt mai numeroşi decât celulele gliale
D.
au corp celular şi prelungiri
2. Cerebelul are rol în:
A.
comandarea mişcărilor
B.
sensibilitatea auditivă
C.
menţinerea echilibrului
D.
reglarea poftei de mâncare
3. Cerebelul:
A.
are rol în reglarea temperaturii
B.
este situat în canalul vertebral
C.
prezintă substanţă albă la interior
D.
recepţionează informaţii vizuale
4. Substanţa albă a măduvei spinării:
A.
conţine centrii nervoşi
B.
integrează activitatea nervoasă superioară
C.
coordonează comportamentele învăţate
D.
conduce impulsurile nervoase între măduvă şi encefal
5. Nucleii senzitivi din trunchiul cerebral:
A.
primesc impulsuri de la organe de simţ
B.
sunt centrii unor reflexe condiţionate
C.
formează scoarţa cerebeloasă
D.
trimit comenzi la muşchii scheletici
6. Substanţa cenuşie a măduvei spinării:
A.
este formată din axoni
B.
realizează reflexul salivar
C.
conţine centrii nervoşi
D.
are rol de conducere
7. Următorul reflex somatic este monosinaptic:
A.
de flexie
B.
rotulian
C.
de micţiune
D.
vasoconstrictor
8. Celulele gliale:
A.
sunt anucleate
B.
generează impulsurile nervoase
C.
sintetizează mielina
D.
sunt hrănite de către neuroni
9. Paralizia unui membru se numeşte:
A.
boala Parkinson
B.
epilepsie
C.
monohibridare
D.
monoplegie
10. Următorul reflex somatic este polisinaptic:
A.
de flexie
B.
rotulian
C.
de micţiune
D.
vasoconstrictor
11. Fac parte din sistemul nervos central:
A.
cerebelul şi diencefalul
B.
ganglionii cranieni
C.
ganglionii spinali
D.
nervii spinali
12. Sistemul nervos periferic este:
A.
localizat în cutia craniană
B.
format din ganglioni nervoşi şi nervi
C.
responsabil de analiza informaţiilor
D.
format din encefal şi măduva spinării
13. Măduva spinării este componentă a sistemului nervos:
A.
central
B.
spinal
C.
periferic
D.
cranial
14. Receptorii:
A.
aparţin căii eferente
B.
elaborează comenzi
C.
percep informaţii
D.
răspund prin contracţii
15. Este o afecţiune a sistemului nervos:
A.
stomatita
B.
hepatita
C.
enterocolita
D.
epilepsia
16. Leziuni sub formă de plăci în substanţa albă sunt caracteristice paraliziei.
A.
True
B.
False
17. Rigiditatea musculară generalizată, tremurături ale membrelor şi mersul rigid cu paşii mici sunt manifestări ale bolii Parkinson.
A.
True
B.
False
18. Convulsii, pierderea cunoştinţei şi agitarea membrelor sunt manifestări ale epilepsiei.
A.
True
B.
False
19. Substanţa albă formează la suprafaţa emisferelor cerebrale scoarţa cerebrală.
A.
True
B.
False
20. Măduva spinării este situată în.........................................
21. Reflexele monosinaptice cuprind în arcul reflex unul sau mai mulţi neuroni de asociaţie.
A.
True
B.
False
22. Reflxele polisinaptice cuprind în arcul reflex cel puţin trei neuroni: unul senzitiv situat în ganglionul spinal, unul motor situat în substanţa cenuşie - coarnele ventrale  şi cel puţin un neron de asociaţie.
A.
True
B.
False
23. Sistemul nervos central este alcătuit din măduva spinării şi ............................................
24. Sistemul nervos periferic este alcătuit din ganglioni nervoşi şi......................................
25. Integrarea organismului în mediul de viaţă este realizată de sistemul nervos..............................
26. Reglarea activităţii organelor interne este realizată de sistemul nervos............................................
27. Reflexul este răspunsul organismului la un stimul, cu ajutorul sistemului nervos.
A.
True
B.
False
28. Substanţa cenuşie a măduvei este situată central şi conţine corpii neuronilor.
A.
True
B.
False
29. Substanţa albă a măduvei este situată la periferie şi conţine axoni grupaţi în fascicule.
A.
True
B.
False
30. Măduva spinării este protejată de peretele osos al canalului medular, de membranele meningeale şi de lichidul...............................................
31. Encefalul este alcătuit din: trunchi cerebral, cerebel, diencefal şi emisfere cerebrale.
A.
True
B.
False
32. Trunchiul cerebral este situat la baza cutiei craniene şi se continuă în jos cu măduva spinării, la nivelul orificiului occipital.
A.
True
B.
False
33. Substanţa cenuşie a trunchiului este situată la exterior iar substanţa albă în interior.
A.
True
B.
False
34. Nucleii senzitivi din trunchiul cerebral primesc impulsuri de la receptorii din organele de simţ, pielea şi muşchii capului.
A.
True
B.
False
35. Nucleii senzitivi din trunchiul cerebral sunt centrii unor reflexe vegetative: salivar, gastrosecretor, lacrimal etc.
A.
True
B.
False
36. Nucleii vegetativi din trunchiul cerebral sunt centrii unor reflexe vegetative: salivar, gastrosecretor, lacrimal etc.
A.
True
B.
False
37. Centrii respiratori situaţi în substanţa cenuşie a măduvei produc ritmic impulsuri destinate muşchilor respiratori şi reglează ventilaţia pulmonară.
A.
True
B.
False
38. Cerebelul este situat ventral faţă de trunchiul cerebral şi este legat de acesta prin trei perechi de cordoane de substantă albă numite pedunculi cerebeloşi.
A.
True
B.
False
39. Cerebelul este situat dorsal faţă de trunchiul cerebral şi este legat de acesta prin trei perechi de cordoane de substantă albă numite pedunculi cerebeloşi.
A.
True
B.
False
40. Substanţa cenuşie formează la suprafaţa cerebelului..........................................şi în interior nucleii cerebeloşi.
41. Cerebelul asigură menţinerea echilibrului pe baza informaţiilor primite de la urechea internă.
A.
True
B.
False
42. Cerebelul asigură menţinerea echilibrului pe baza informaţiilor primite de la urechea medie.
A.
True
B.
False
43. Cerebelul controlează poziţia corpului pe baza informaţiilor primite de la proprioceptori.
A.
True
B.
False
44. Cerebelul asigură precizia mişcărilor comandate de emisferele cerebrale.
A.
True
B.
False
45. Nu intră în alcătuirea trunchiului erebral:
A.
bulbul rahidian
B.
puntea lui Varolio
C.
mezencefalul
D.
diencefalul
46. Reflexele care au centrii în trunchiul cerebral sunt necondiţionate.
A.
True
B.
False
47. Hipotalamusul are rol în reglarea aportului de alimente şi lichide.
A.
True
B.
False
48. Hipotalamusul are rol în reglarea temperaturii corpului.
A.
True
B.
False
49. Scoarţa cerebrală este sediul activităţii nervoase superioare, la nivelul ei închizându-se reflexe nervoase condiţionate.
A.
True
B.
False

Niciun comentariu: